Candlestick

När man vill investera sina pengar på en marknad eller underliggande tillgång så gäller det att man vet vad man gör. Har man ingen aning om hur man tar välinformerade beslut om sina investeringar så kan man inte heller räkna med att bli särskilt framgångsrik.

Förutom bakomliggande kunskap krävs det också att man använder någon form av strategi för sina investeringar. Vi rekommenderar att du aldrig försöker investera i blindo, utan istället lägger ner tiden som krävs för att lära dig ett par bra strategier som kan appliceras på handel med binära optioner. Genom att använda till exempel Candelsticks kan du öka din totala vinstchans.

Candlestick-mönster och investeringsstrategi

Candlestick patterns kan användas för strategier som är enkla att lära sig och som kan användas av både nybörjare och mer erfarna investerare. Dessutom är strategierna omfattande och kan användas till alla former av investeringar, däribland aktier, CFD:s, valutor, binära optioner, etc.

Candlestick i korta drag

Systemet bakom Candlestick utvecklades i Japan under 1700-talet och användes då som ett system för att bevaka och följa priset på ris. Det är en form av diagram som snabbt och enkelt kan ge dig en överblick på hur olika priser betett sig inom en viss tidsram. Diagrammen visar högsta, lägsta, köp och säljpriser.

Ordet candlestick (stearinljus på svenska) beskriver de block som representerar priser under en dag och som ser ut som ljus. De består av en “body” (kropp) och två streck på ovan- och undersidan. Blocken kommer i två versioner som vi förklarar bättre nedan. Vi använder en aktie som exempel.

  • När priset på aktien är högre när den såldes än när den köptes så ritas en tom/vit “kropp” där botten på kroppen representerar köppriset och toppen på kroppen är säljpriset.
  • När priset på aktien är lägre när den såldes än när den köptes så riktas en ifylld/svart “kropp” där botten på kroppen representerar säljpriset och toppen på kroppen är köppriset.

De två strecken representerar antingen högsta eller lägsta pris beroende på om kroppen är ifylld eller tom.

Använd Candlestick-mönster som strategi

Generellt sett säger man att en lång ifylld kropp visar att trycket för att sälja är stort. Att priset gått ner mycket och att säljare agerat aggressivt. En lång ifylld kropp visar däremot att trycket var högt för att sälja och att många inköp gjorts.

Tricket är att lära sig avläsa dessa Candlestick-mönster för att hitta värde på marknaden och lista ut var det är bäst att investera. Den som bemästrar denna förmåga kan räkna med att få förmågan att ta bättre beslut.

För binära optioner kan man använda informationen man hittar i Candlestick-mönster till att lista ut i vilken riktning priset på en underliggande tillgång kommer röra sig.

Det finns oerhört många olika mönster man kan lära sig agera efter, vissa utvecklar sig på ett par dagar medans andra mönster kan vara upp till fyra veckor långa.

När man använder sig av strategier baserat på Candlestick mönster så delar man in strategierna i två olika kategorier. Den första kallas bullish och den andra kallas bearish, på svenska kallas de också för köp- och säljmönster.

Sammanfattning om Candlestick

Candlestick är en form av handelsmönster som kan appliceras till diverse strategier för investeringar på de flesta marknaderna, däribland binära optioner, forex handel och råvaror. Vi rekommenderar starkt att alla som vill investera seriös använder sig av någon form av strategi då det kan öka ens vinstchans markant. Candlestick är en bra plats att börja på i jakten på en strategi som passar just dig.